Ziekmelden en verlof

We moedigen ouders en verzorgers aan om ziekte en verlof tijdig en op de juiste manier te melden, zodat we de continuïteit van het onderwijs kunnen waarborgen en de belangen van alle leerlingen kunnen behartigen.

Ziekmelden

Wanneer een kind ziek is en niet naar school kan komen, is het belangrijk om dit op een juiste manier te melden. Ziekmelden doe je bij voorkeur via de Parro app, maar bij ziekte kun je de leerkracht ook op de hoogte stellen door hem of haar telefonisch te informeren.

 

We begrijpen dat ziek zijn onvermijdelijk is, en we willen ervoor zorgen dat zieke kinderen de juiste aandacht en zorg krijgen. 

Verlof

Als het gaat om verlof voor bijzondere gelegenheden, zoals een familiebijeenkomst of een bruiloft, dien je een verlofaanvraag in te dienen. Dit kan gedaan worden door een verlofbrief in te vullen en deze aan de directeur te overhandigen.


De directeur zal de aanvraag beoordelen en beslissen of het verlof kan worden toegekend.

 

We willen benadrukken dat verlof alleen onder bepaalde omstandigheden en met toestemming kan worden verleend, om ervoor te zorgen dat het onderwijs van de leerlingen niet wordt verstoord.