Wat is Agora-onderwijs?

426263080_921108053356758_6117419867628899249_n

Agora-onderwijs

Agora is een plein, een marktplein. Iedereen is van harte welkom op dat plein. Leeftijd of niveau is hier niet het belangrijkste. Want ieder kind wil leren, wil groeien, wil goed worden in iets. We vergelijken kinderen niet met elkaar en behandelen ze allemaal ongelijk. Ieder kind op zijn eigen topniveau.

 

Bij Agora krijgen nieuwsgierigheid en verwondering ruim baan. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wat er om hen heen gebeurt, trekt hun aandacht. Dat gaan ze onderzoeken. Dat doen ze samen met en voor anderen. Samen met andere leerlingen, leraren en ouders. Of met mensen die bijzondere verhalen en kennis hebben waarover ze graag komen vertellen. De eigenheid en keuzes van het kind is het vertrekpunt van zijn ontwikkelproces. De leerkracht heeft hierin een sleutelrol.

 

Op onze Agora basisschool krijgen kinderen veel ruimte en zeggenschap. En wordt er veel van hen verwacht. Ze ontdekken zo wie ze zijn, waar ze naar toe willen en hoe ze daar komen. Uiteindelijk volgt elk kind ook de route die door de wetgever bepaald is via afsluitende toetsen. En gaat hun ontwikkeling na Agora gewoon door op een middelbare school.

Een kind op Agora Basisschool De Kraanvogel

Een kind op Agora Basisschool De Kraanvogel in een notendop:

 

 • Kinderen leren vanuit hun nieuwsgierigheid en ontwikkelingsbehoeften, gedreven door innerlijke motivatie.
 • Hun beste ontwikkeling komt voort uit betekenisvol leren, waarbij ze begrijpen waarom iets relevant is.
 • Op De Kraanvogel kennen kinderen hun eigen interesses, talenten, motivaties en valkuilen.
 • Hoewel ze vrijheid ervaren in hun leerproces, begrijpen ze dat dit geen vrijblijvendheid betekent.
 • Ontwikkeling bloeit op in verbinding met anderen.
 • Ontmoetingen, ontwikkeling en leren vinden zowel binnen als buiten de school plaats.
 • Kinderen op De Kraanvogel zijn onderdeel van een uitgebreid netwerk en zijn zich daarvan bewust.
371786864_801000355367529_5208462123005349570_n

Visie Agora

De visie van Agora is geworteld in twee kernwaarden: Vrijheid en verantwoordelijkheid.

 

Vanuit deze waarden ontspringen vijf kernbegrippen: Autonomie, verbondenheid, competentie, toekomst en samenleving.

 

Deze begrippen vormen de hoekstenen van ons verhaal, waarbij ze onderling verweven zijn en een centrale rol spelen in al onze activiteiten. Onze visie belooft niet alleen, maar biedt ook een inspirerend perspectief en een leidraad die mensen met elkaar verbindt. 

 

Om deze visie concreet te maken, hanteren we leidende principes die ons werk sturen en ons helpen ons onderwijs vorm te geven. Bij Agora staat wat iemand uniek maakt en ontwikkeling van elke leerling voorop, waarbij we gelijke kansen nastreven en nieuwsgierigheid en verwondering aanmoedigen. We stimuleren leerlingen om samen te leren en te werken, zowel binnen als buiten de school, waarbij de wereld om hen heen fungeert als een onuitputtelijke bron van kennis en ervaring.

356442623_753641053436793_271352322705352053_n

Autonomie

Vanuit vrijheid en vrije wil mag ieder zelf kiezen wat hij wil doen, aanpakken, uitdiepen, onderzoeken en wat daarvan het doel is. Zonder dwang of drang. Hij had ook iets anders kunnen kiezen.

Verbondenheid

Ieder ervaart dat hij onderdeel is van een groter geheel, hij is samen met anderen. Hij voelt zich veilig, gezien en gehoord. Hij is er met de ander en vooral voor de ander. Ieder voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn en succes van elkaar.

Competentie

Ieder ervaart dat hij met zinvolle activiteiten bezig is. Hij ziet het nut ervan in en vindt de activiteiten de moeite en zijn tijd waard. De activiteiten zijn niet té moeilijk. Ieder heeft het gevoel dat hij het kan.

Toekomst

Ieder ervaart de ontwikkeling van een helder perspectief op de toekomst. Door wat ieder doet en ontwikkelt vanuit een perspectief op de toekomst worden bewuste keuzes gemaakt voor leven, werk en welzijn.

Samenleving

De samenleving stelt ons in staat om te leren en werken op Agora, daarom draagt ieder die werkt en leert op Agora vanaf het eerste moment bij aan de samenleving. Ieder leert en werkt in en voor de samenleving.

De ''reis''

Op De Kraanvogel gaan we de manier van onderwijs geven aanpassen aan Agora. Wij zijn daarmee de eerste basisschool in Nederland. Wij zien dat als een zeer mooie reis in het belang van de leerlingen van onze school.

 

Per 26 augustus 2024 gaan wij volledig over naar Agora onderwijs. Voor dit moment zijn wij als school geleidelijk Agora op Basisschool De Kraanvogel aan het implementeren. Dit alles terwijl het onderwijs voor alle kinderen gewoon doorgaat. Wij zijn dus nu al een Agora basisschool.

 

Na de zomervakantie van 2024 passen we het rooster aan. 

 

 

kraanvogel-5452
kraanvogel-4854

Wat blijft hetzelfde?

Agora sluit heel goed aan bij hoe we al jaren op De Kraanvogel werken. En de goede Kraanvogel-eigenschappen blijven, zoals:

 • Iedereen is welkom tijdens de inloop
 • De structuur van ons lesprogramma
 • De goede zorg voor ieder kind
 • De kwaliteit van ons team
 • De 3 pauzes verdeeld over de dag
 • Het gebruik van ons groene schoolplein en de moestuin
 • Veel aandacht voor sport, bewegen en bewegend leren
 • Groepsdoorbroken activiteiten
 • Instructie gebaseerd op de methoden van Expliciete Directie Instructie (EDI)
 • Het volgen van de leerontwikkeling op basis halfjaarlijkse toetsen, zoals Cito

Wat wordt anders?

We houden niet alleen het goede zoals je van De Kraanvogel gewend bent, maar voegen daar Agora aan toe.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Een vaste dagindeling voor elke dag met elke dag gelijke schooltijden
 • Een individuele leerlijn voor ieder kind met leerdoelen die in een periode gehaald moeten worden (wat ze moeten leren)
 • Meer keuzemogelijkheden voor de kinderen over hoe ze willen de leerdoelen behalen. De leerkracht coacht en controleert.
 • Kenniskringen, instructielessen voor ca. 5 kinderen. Kinderen kiezen welke kenniskring ze willen volgen. De leerkracht kan een leerlingen verplichten deel te nemen aan een kenniskring. Ook zijn er groepskenniskringen.
 • Challenges waar de kinderen alleen of in groepsverband aan werken (vergelijkbaar met werkstukken, spreekbeurten, presentaties e.d.). De kinderen bedenken zelf de challenges. Ook hierbij coacht de leerkracht.
 • Toetsen van vaardigheden aan de hand van de eigen leerdoelen.
 • Mensen van binnen en buiten de school verzorgen inspiratiesessies die kinderen kunnen volgen. Sommige inspiratiesessie zijn voor alle kinderen verplicht.
330133256_1284653198756831_6022415807436636112_n