Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest (en minder vaak) gestelde vragen.

Heb jij nog andere vragen neem dan vooral contact op. 

 

Inhoud

Over de school

Van onze leerlingen worden tegenwoordig heel andere vaardigheden verwacht dan vroeger. We geven hen onderwijs gericht op de toekomst. We werken met moderne werkvormen en materialen; we richten ons onderwijs in op het aanleren van 21-eeuwse vaardigheden.

We kiezen op de Kraanvogel voor kleine groepen met maximaal 22 leerlingen. 

Jazeker, onze school heeft 4 combinatie klassen. Groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Naast dat de leerlingen van verschillende groepen elkaar helpen organiseren we regelmatig activiteiten waarbij alle klassen zijn betrokken. Zoals tijdens de boekenweek een gezamenlijke speurtocht over het gehele schoolterrein waarbij de kinderen van groep 8 leiders zijn voor de groepjes. 

Ja, wij hebben voor elke klas 2 leerkrachten die elkaar afwisselen. Daarnaast hebben kan onze directeur ook altijd invallen én hebben we bevoegde onderwijs assistent die ook als inval kracht kan functioneren. 

We zorgen altijd voor een passende oplossing. Zelfs de directeur staat wel eens als inval docent voor de klas. 

Nee, wij laten nieuwe leerlingen altijd eerst 5 dagdelen wennen aan de nieuwe school situatie. Wij hebben gemerkt dat dit een positief effect heeft op de klas en het kind. Meestal gebeurt dit vlak voor het kind 4 wordt de 4e verjaardag is dan meteen een fantastisch leuke eerste schooldag. 

Alle kinderen spelen samen. De kleuters van groep 1 hebben een beperkte ruimte zodat wij ten alle tijden goed overzicht kunnen houden op de jongste kinderen. vanaf groep 2 mogen ze op het hele schoolplein spelen. 

Wij geven aan alle feestdagen, indien nodig gehoor. Echter geven wij niet voor alle feestdagen vrij. Wij volgen de Nederlandse overheid wat betreft de vrije feestdagen. Denk hierbij aan Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerstmis

Er is een cultuur coordinator die het cultuuronderwijs bepaald pet jaar. Verder hebben we ook een externe muziek docent. 

Onze school heeft het keurmerk Gezonde school op gebied van sport en bewegen. Omdat we een vakdocent hebben voor de gymlessen. Dus aan sport en bewegen wordt veel gedaan. 
Overige activiteiten zijn, werken in de moestuin, er worden diverse excursies gemaakt naar bijvoorbeeld musea maar ook de  supermarkt wordt wel eens gebruikt voor educatie. 

Wij hebben een continurooster, de kinderen lunchen op de hele dagen met elkaar op school. We stimuleren de gezonde lunch.

Voor 2023/2024 is de ouderbijdrage vastgesteld op €50,00 per leerling. 

Sfeer op school

Wij vinden dat we een fijne, familiare en toegankelijke sfeer hebben gecreëerd op De Kraanvogel. Ouders hebben inbreng en dat vinden we belangrijk. We betrekken ouders en kinderen zoveel mogelijk bij de school   

Het komt zelden voor dat een kind gepest wordt op onze school. Wij hebben heel inclusief onderwijs en daardoor leren kinderen ook met verschillen omgaan. 

Er zijn geen verplichtingen voor ouders, maar de meeste ouders zijn zeer betrokken en helpen mee met snoeidagen, het versieren van de school met Kerst, zitten in een commissie of helpen mee als overblijfouder.  Maar ouders zetten ook hun (zakelijke of hobby) vaardigheden in om de school te helpen. 

Wij als school waarderen alle inzet van elke ouder op welke manier dan ook. 

Elke ouder is welkom om een actieve bijdrage te leveren aan de school. Er zijn wel veel ouders die een actieve rol spelen bij ons op school 

Zorg en begeleiding

Ja, wij gebruiken ParnasSys en Focus PO hier Houden we de voortgang van de kinderen in bij. 

Onze school biedt specifiek de juiste omgeving voor dit soort situaties, wat in contrast staat met beweringen van andere scholen in de omgeving. We hebben de expertise om hiermee om te gaan. Het Samenwerkingsverband IJssel | Berkel, verantwoordelijk voor passend onderwijs, heeft onze inspanningen erkend door ons en leerlingen te prijzen voor hun succesvolle ontwikkeling. We zijn vaak in staat om leerlingen met een verwijzing naar speciaal basisonderwijs te ondersteunen, zodat ze kunnen blijven deelnemen aan regulier onderwijs. Belangrijk is dat dit nooit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Als we een specifieke situatie niet aankunnen, zijn we daar open en eerlijk over.

Ja, wij hebben een eigen interne begeleider die zorgt voor kinderen die extra zorg nodig hebben geholpen worden. Dit gaat altijd in samenspraak met ouders. 

Wij merken met methode toetsen, met Cito (leerling in beeld) en als doorstroom toets gebruiken wij de IEP 

Er zijn 3x per jaar geplande gesprekken over de vorderingen van uw kind. Mocht het nodig zijn dat hebben we altijd eerder contact. 

Er zijn aangepaste leerwegen voor deze kinderen, niet alleen bij hoogbegaafdheid maar ook als een kind talent heeft voor bijvoorbeeld rekenen kan het op een hoger niveau (in een andere klas) mee leren.