Het bestuur

Onze school staat midden in het buitengebied van de Achterhoek. Om Kranenburg heen vind je vele buurtschappen waar in de jaren ’70 en ’80 ook onderwijs werd gegeven. Inmiddels zijn al die scholen samengegaan en hieruit is De Kraanvogel ontstaan. Sinds april 2024 zijn wij officieel een Agora basisschool.

Tegenwoordig

wordt onze school nog steeds gerund door de Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken.

Naast de stichting hebben we ook een schoolbestuur. Zij nemen belangrijke beslissingen over wat er op school gebeurt.  Dit omvat zaken zoals wat er in de klas wordt geleerd, wie de leraren zijn en hoe het geld wordt gebruikt.

 

Zij overleggen hierover met de schooldirecteur, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. Het schoolbestuur heeft drie leden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze mensen worden gekozen tijdens een speciale ouderavond, waar alle ouders van schoolkinderen kunnen stemmen. Meestal zijn deze bestuursleden ook zelf ouders van kinderen op onze school. Een bestuurslid is na vier jaar aftredend.

 

Op dit moment hebben we de volgende leden in ons schoolbestuur:

  • Voorzitter: Geert-Jan Verzijden (midden)
  • Secretaris: Anouk Sprey (links)
  • Penningmeester: Marleen Mokkink (rechts)

 

Dankzij hun vrijwillige inzet en betrokkenheid kunnen zij helpen bij belangrijke beslissingen voor onze school en ervoor zorgen dat het goed gaat met de kinderen en de ouders.

Anouk Sprey

Secretaris

Geert-Jan
Verzijden

Voorzitter

Marleen Mokkink

Penningmeester