Elementen van Agora

433137264_969346421866254_4940649956405914630_n

Werelden van Agora

We willen dat je zoveel mogelijk leert over jezelf en de wereld om je heen. Die wereld is enorm, en binnen Agora is hij verdeeld in vijf Agora-werelden. De onderwerpen die je interessant vindt om te onderzoeken, bekijk je steeds vanuit een ander perspectief. Elke uitdaging wordt benaderd vanuit minimaal één van de vijf Agora-werelden: de maatschappelijke, sociaal-ethische, wetenschappelijke, spirituele en kunstzinnige wereld. Voorbeelden van onderwerpen die passen bij elke wereld zijn:

 

Maatschappelijk: Hoe mensen samenleven, zoals cultuur, economie, geschiedenis, politiek en handel.

 

Wetenschappelijk: Onderzoeken en begrijpen hoe dingen werken, zoals technologie, techniek, ICT, biologie, chemie, natuurkunde en wiskunde.

 

Sociaal-ethisch: Moreel handelen naar wat goed en slecht is, zoals rekening houden met anderen, mensen helpen, empathie en egoïsme.

 

Spiritueel: Godsdienst, geloof en zingeving, zoals humanisme, boeddhisme, islam, christendom, rituelen, begrafenissen, de dood, meditatie, filosofie en de vraag “waarom leef ik?”

 

Kunstzinnig: Kunst en expressie, zoals muziek, dans, theater, fotografie, beeldhouwkunst, tekenen en schilderen.

Kennis- en groepskenniskring

Makkelijker kunnen we het niet wel maken, maar wel beter. Een leerkracht is essentieel in het onderwijs. De leerkracht draagt kennis over middels het Expliciete Directe Instructie model (EDI-model) door een groepskenniskring. Hierin komen nieuwe onderwerpen aan bod. 

 

Een EDI-les is als volgt opgebouwd: 

  1. Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
  2. Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
  3. Onderwijzen van het concept. 
  4. Onderwijzen van de vaardigheid. 
  5. Belang van de les. 
  6. Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen. 
  7. Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.  
  8. Zelfstandige verwerking. 
  9. Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht. 

 

Bij het introduceren van nieuwe onderwerpen krijgen de kinderen instructie via groepskenniskringen, op een hoog niveau waarbij cruciale doelen worden benadrukt. Na de instructie krijgt de leerling de vrijheid om te kiezen wanneer ze het geleerde gaan oefenen en laten zien dat ze het beheersen. 

 

Als een leerling moeite heeft met het begrijpen van een onderwerp, is er altijd de mogelijkheid van verlengde instructie in de vorm van een kenniskring. Dit kan direct worden aangeboden door de leerkracht als dat nodig is, of de leerling kan zichzelf inschrijven voor een kenniskring op een later moment. 

 

Als een leerling beweert alles te begrijpen maar dit niet blijkt te kloppen en ze zich niet inschrijven voor een kenniskring, gaan we hierover in gesprek. Als dit na een tijdsperiode niet verbetert, kan een leerling verplicht worden om deel te nemen aan de kenniskring. We proberen dit liever te vermijden, omdat we willen dat leerlingen zelfverantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Echter, als het nodig is, hebben we de plicht om hen hierbij te begeleiden. 

448563606_1023163403151222_4867633810709145679_n

Eigen- en groepschallenge

Bij Agora Basisschool De Kraanvogel zien we challenges als kansen voor onze leerlingen om te groeien. Elke uitdaging is eigenlijk een speciaal pad dat we samen met de leerlingen bewandelen. Het begint allemaal met nieuwsgierigheid en een goed plan. We willen dat de kinderen gemotiveerd zijn en zelf kiezen waar ze aan willen werken. Natuurlijk leren ze ook belangrijke basisvaardigheden, want die zijn nodig om later goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. 

 

Door deze uitdagingen leren onze leerlingen niet alleen, maar ook wijzelf als volwassenen. We werken samen aan activiteiten die ons allemaal helpen te groeien. Tijdens deze activiteiten leren kinderen keuzes maken en de gevolgen van die keuzes begrijpen. Een uitdaging is eigenlijk een soort spel, waarbij kinderen vanuit hun eigen motivatie ontdekken hoeveel ze kunnen bereiken. Voor ons als begeleiders is het belangrijkste doel om de kinderen te helpen, hen te laten genieten van wat ze doen, en tegelijkertijd ze te leren hoe ze het beste met verschillende situaties kunnen omgaan. Een uitdaging helpt ook om iets te bereiken waar een kind trots op kan zijn. Het is als een beloning voor hun harde werk en doorzettingsvermogen. 

 

We willen dat het leren diepgaand en effectief is, daarom gebruiken we speciale methoden om ervoor te zorgen dat de kinderen echt begrijpen wat ze leren. De kinderen krijgen een challengeblad om hun doelen en vragen op te formuleren. Daarnaast komen er in alle challenges zaken aan bod die weer vertaald kunnen worden in kenniskringen. Een voorbeeld van onze school:

Twee leerlingen hadden als opdracht om het Medlerfeest te organiseren. Hiervoor moesten zij een bericht naar alle ouders schrijven. De leerlingen hadden dit netjes gedaan, maar de juf merkte dat er geen hoofdletters, punten en komma’s in de tekst stonden. Toen ze de brief voorlas, klonk het als één lange zin. Dit leidde tot een gesprek over interpunctie en hoofdletters. De juf gaf instructies en de kinderen gingen vervolgens opnieuw aan de slag met hun tekst. Hoewel er nog enkele schoonheidsfoutjes in zaten, was duidelijk te zien dat de instructie nuttig was en dat de kinderen de tips meteen konden toepassen. Daarna werd de brief nog gefinetuned en daadwerkelijk verstuurd. Zo werd het geleerde direct in de praktijk gebracht.

Keuze- en groepsinspiratie

Bij Agora Basisschool De Kraanvogel staat het geloof in gemeenschap en inspiratie centraal in ons onderwijs. Leren gebeurt niet in isolatie, maar in een omgeving waarin diverse mensen met inspirerende verhalen en ervaringen samenkomen. Deze mensen kunnen ouders, leraren, vrienden van de familie, vrijwilligers, externen of leerlingen zijn. Het netwerk rondom onze leerlingen is vaak rijker dan ze denken. Daarom nodigen we graag verschillende persoonlijkheden uit om ons Agora-onderwijs te leren kennen en hun waardevolle bijdrage te leveren. We nemen de tijd om naar hun verhalen te luisteren en bieden mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen. Op deze manier krijgen onze leerlingen toegang tot een scala aan inspiratie, kennis, inzichten en ervaringen. 

 

Bij De Kraanvogel leggen we de nadruk op het stimuleren van nieuwsgierigheid als fundament van ons onderwijs. Inspirerende sessies bieden ruimte om de wereld en haar diversiteit aan bewoners te verkennen en te ervaren. Dit varieert van kooklessen tot bezoeken aan bedrijven, zaaien in onze moestuin, leren over breuken of gastlessen van experts, bijvoorbeeld op het gebied van marketing. We streven naar verwondering en het koesteren van verlangens staat centraal. Samenwerking met de Achtershoekse gemeenschap, inclusief bewoners, ondernemers en lokale overheden, is cruciaal voor ons. Vanuit deze nieuwsgierigheid kunnen we uitdagende projecten ontwerpen die onze leerlingen inspireren en uitdagen. 

356442623_753641053436793_271352322705352053_n

Doelen

Tussen elke vakantieperiode stellen we doelen voor de leerlingen op. Dit is essentieel omdat een stevige kennisbasis nodig is om verder te kunnen groeien. De voortgang van deze doelen wordt bijgehouden in MijnLeerlijn. Het behalen van deze doelen is een vereiste om vooruitgang te kunnen maken en nieuwe stappen te mogen en te kunnen zetten. 

Schematische weergave

Agora bestaat logistiek gezien eigenlijk uit drie hoofdonderdelen: