Ons Team

Wij vormen een gedreven team dat vol passie ons werk uitvoert, altijd strevend naar het beste voor elke leerling. Onze toegankelijkheid voor ouders is uitstekend. Daarnaast zijn we een professioneel team dat de voorkeur geeft aan een gezellige, familiaire setting.

 

Ons team bestaat uit een hechte groep ervaren leerkrachten in verschillende leeftijden, waarbij onze directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Juf
Corry
Kuijt

Groep 1-2

Juf
Monique
Vaandering

Groep 1-2

Juf
Linda
Hulshof

Groep 3-4
IB-er
Specialist taal en lezen

Juf
Evelien
Westerbeek

Groep 3-4

Meester
Marc
Hoenderboom

Groep 5-6

Juf
Ingrid
Groot Roessink

Groep 5-6 en groep 7-8

Juf
Merel
Lamar

Groep 7- 8
Specialist gedrag

Juf
Ethel
ten Barge

Onderwijsassistent

Robert Bruinsma

Conciërge

Meester
Ernst Jan
Somsen

Vakleerkracht gym

Specialisten

Binnen ons team met leerkrachten hebben we een begeleider voor de zorg, een gedragsspecialist, een beelddenkspecialist, leren leren specialist en een onderwijsassistent.

 

De interne zorg begeleider, juf Linda Hulshof, is ook de vraagbaak voor ouders en leerlingen en maakt individuele plannen voor leerlingen bij wie extra zorg nodig is.

 

Onze gedragsspecialist, juf Merel Lamar, is er speciaal voor de leerlingen die extra onderwijs en ondersteuningsbehoeften nodig hebben op sociaal en emotioneel gebied. Ook wordt deze ingezet bij het voorkomen en omgaan van gedragsproblemen binnen de groep. 

 

Voor kinderen die visueel leren, hebben we een  beelddenkspecialist, Juf Ethel. Beelddenken houdt in dat informatie niet in woorden, maar in beelden wordt verwerkt. Daardoor kan lesmateriaal soms niet goed begrepen of onthouden worden. Kinderen die beelddenken vertonen vaak leerachterstanden of worden soms verward met dyslexie. Traditionele bijles biedt vaak weinig uitkomst, omdat het de problemen niet adresseert en mogelijk zelfs verergert door het aanbieden van lesstof op een manier die niet aansluit bij de leerstijl.

 

Juf Merel is onze leren leren specialist. Ze kan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de vaardigheden die cruciaal zijn voor effectief leren. Dit omvat het stimuleren van taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie – kortom, het bevorderen van een positieve werkhouding. Het draait hierbij om het cultiveren van een intrinsieke motivatie om voortdurend te blijven leren en plezier te beleven aan nieuwe kennis en vaardigheden.

 

Als laatste bevat ons team een extra onderwijsassistent, die ook bevoegd is om voor de klas te staan.

Nick Bus

Directeur

Ik ben Nick Bus, geboren op 20 april 1987, en ik kan terugkijken op meer dan 12,5 jaar waardevolle ervaring in het onderwijs. Mijn carrière begon als leerkracht basisonderwijs (PO), waar ik op verschillende scholen heb gewerkt, met een focus op de midden- en bovenbouw.

 

Mijn betrokkenheid bij het onderwijs leidde me vervolgens naar het voortgezet onderwijs (VO), waar ik mijn passie inzette als leerkracht voor autistische leerlingen. Daarnaast heb ik lesgegeven aan leerlingen in jaar 3 en 4, zowel in de basisberoepsgerichte leerweg als in de kaderberoepsgerichte leerweg.
 
Deze uitstapjes naar het voortgezet onderwijs hebben me inzicht gegeven in verschillende onderwijsniveaus en -behoeften, en hoewel ik waardevolle ervaringen heb opgedaan, ontdekte ik al snel mijn sterkere affiniteit met het basisonderwijs.
 
Gedurende mijn jaren in het basisonderwijs heb ik diverse rollen vervuld, waaronder die van ICT-coördinator en teamleider. Mijn betrokkenheid beperkte zich niet alleen tot de klaslokalen en ICT-coördinator op één school. Ook heb ik bijgedragen aan bovenschoolse zaken met betrekking tot ICT. Deze veelzijdige ervaringen hebben mijn begrip van het onderwijs verbreed en mijn interesse in het bevorderen van zowel de leerlingervaring als de schoolomgeving verdiept. Ik kijk ernaar uit mijn passie voor het basisonderwijs voort te zetten en mijn bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van alle leerlingen van De Kraanvogel.

Nick Bus

Directeur