Inschrijven

Wat fantastisch, jullie hebben gekozen voor de Kraanvogel! 

 

Vul hier het inschrijfformulier in

Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

 

Toelichting BSN en Onderwijsnummer:

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig.
Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

Liever handmatig invullen?

Download dan hier het inschrijfformulier en mail het, ingevuld en ondertekend naar school@dekraanvogel-vorden.nl