De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.
 
 

Ouders:

 

Paulus Bierens
Niels Groot Jebbink 

Personeel:

 

Linda Hulshof                secretaris

Corry Kuijt                     secretaris

   
De MR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting en financiën. We denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het belang van alle betrokkenen (kinderen, ouders en personeel) voorop. De MR vertegenwoordigt iedereen die met school te maken heeft: ouders, kinderen en leerkrachten. U kunt van ons verwachten dat wij huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen volgen. Daarbij vinden we het belangrijk te weten wat er leeft bij de achterban (ouders/verzorgers en personeel). De MR is er tenslotte voor u!
 
 
Wilt u in contact komen met de MR? Ons emailadres is: mr@dekraanvogel-vorden.nl
MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en personeel. Neem, wanneer u een vergadering bij wilt wonen, contact op met de voorzitter of secretaris of stuur een mailtje naar bovenstaand adres. Er bestaat de mogelijkheid om vergaderpunten in te brengen. Deze punten moeten minimaal een week voor de vergadering bij de secretaris bekend zijn. De vergadertijd is altijd van 16:00 uur tot maximaal 17:00 uur. De vergaderdata voor schooljaar 2017-2018 zijn:
  • dinsdag 18 september
  • maandag  8 oktober
  • dinsdag 16 oktober (19:20-20:00 besloten vergadering met het bestuur)
  • dinsdag 11 december
  • maandag 8 januari (19:30-20:00 besloten vergadering met het bestuur) 
  • maandag 4 maart
  • dinsdag 23 april
  • dinsdag 14 mei (19:30-20:00 besloten vergadering met het bestuur)
  • maandag 8 juli