De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Oudervereniging

Ouderhulp en oudervereniging

Tot nog toe zijn er steeds voldoende ouders bereid gevonden om zitting te nemen in bestuur, oudervereniging en medezeggenschapsraad.
Eén keer per jaar leggen deze organisaties tijdens een algemene ouderavond verantwoording af over het gevoerde beleid.
Tijdens deze ouderavond worden de ouders/verzorgers van alle leerlingen ook in de gelegenheid gesteld nieuwe afgevaardigden te kiezen.

Een grote groep ouders is daarnaast actief bij tal van activiteiten: overblijven tussen de middag, begeleiding bij evenementen, klein onderhoud van materialen, assisteren bij lessen in de klas, enz.

Ouders worden jaarlijks (en soms vaker) in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor alle bovengenoemde werkzaamheden.
Dit gebeurt d.m.v. een oproep in de nieuwsbrief.

Bij de ondersteunende activiteiten dienen ouders de aanwijzingen van het onderwijzend personeel op te volgen. De leerkrachten blijven verantwoordelijk voor de activiteiten.

Oudervereniging
Wie een kind aanmeldt op school wordt automatisch lid van de oudervereniging, tenzij men uitdrukkelijk aangeeft dat niet te willen.
De oudervereniging is een zelfstandige organisatie die op vele manieren de werkzaamheden op school ondersteunt. Zij heeft een eigen bestuur en de beschikking over eigen financiële middelen. Ouders betalen als leden van de oudervereniging hun contributie middels de vrijwillige ouderbijdrage. Op de jaarlijkse algemene ouderavond legt het bestuur verantwoording af en worden bestuursleden door de leden van de vereniging benoemd.

Voorzitter:
Julia van Ditshuizen
Secretaris:
Yvonne Boes
Penningmeester:
Wilco Klein Nengerman
Leden:
Herbert Hulstijn
 
Ann Visschers
 
Arjan Wiggers
 
Anneke Eelderink
 
 

Wilt u in contact komen met de oudervereniging?
Ons mailadres is: ov@dekraanvogel-vorden.nl