De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang via een gastouder van Avonturijn
Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn om hun kind naar school te brengen is het mogelijk om een beroep te doen op een gastouder van Avonturijn. U kunt dan in alle rust met een vertrouwd gevoel op weg naar uw werk.

Indien u behoefte heeft aan een gastouder, kunt u dit kenbaar maken bij Avonturijn.
Vanaf 8:15 is de leerkacht in het lokaal aanwezig en is er op het schoolplein toezicht.

Naschoolse opvang via Avonturijn (bso)
Sinds 2007 moeten scholen zorgen voor aansluiting met de buitenschoolse opvang. Ouders hebben aangegeven dat ze die opvang het liefst op onze eigen school willen laten plaats vinden. Vanwege geringe belangstelling moeten belangstellenden uitwijken naar andere locaties van Avonturijn of een gastouder. Avonturijn haalt de kinderen na schooltijd op bij de Kraanvogel. In vakanties brengen ouders hun kinderen zelf naar de bso. De opvang vindt plaats op een van de bso locaties van Avonturijn in Vorden.


Na schooltijd is er tijd voor ontspanning. De bso biedt hiervoor volop mogelijkheden. Dagelijks is er keuze uit activiteiten op het gebied van sport en spel, cultuur en natuur. Ook op studie- en roostervrije dagen van school is de opvang geregeld, dit zit bij het tarief in en dat hoeft u dus nooit extra te regelen! Er in een keuze tussen opvang inclusief of exclusief vakantieopvang.

Vakantieopvang via Avonturijn
Vakantieopvang is vooral leuk bij Avonturijn, daarom worden er leuke, spannende en afwisselende activiteiten in en om de locatie georganiseerd met andere bso-locaties uit Vorden. We pakken dan extra uit met bijvoorbeeld speurtochten, dansworkshops, sportclinics en gaan er veel op uit met de kinderen.

 

 

Klik hier voor meer informatie