De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.
 
 

Ouders:

 

Mathijs Nijhof             lid
Niels Groot Jebbink    voorzitter


 

Personeel:

 

Linda Hulshof                secretaris
Corry Kuijt                     lid

  
De MR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting en financiën. We denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het belang van alle betrokkenen (kinderen, ouders en personeel) voorop. De MR vertegenwoordigt iedereen die met school te maken heeft: ouders, kinderen en leerkrachten. U kunt van ons verwachten dat wij huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen volgen. Daarbij vinden we het belangrijk te weten wat er leeft bij de achterban (ouders/verzorgers en personeel). De MR is er tenslotte voor u!
 
Wilt u in contact komen met de MR? Ons emailadres is: mr@dekraanvogel-vorden.nl
MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en personeel. Neem, wanneer u een vergadering bij wilt wonen, contact op met de voorzitter of secretaris of stuur een mailtje naar bovenstaand adres. Er bestaat de mogelijkheid om vergaderpunten in te brengen. Deze punten moeten minimaal een week voor de vergadering bij de secretaris bekend zijn.
De vergaderdata voor schooljaar 2020-2021 zijn:
  • Maandag 13 september 
  • Dinsdag   5 oktober        
  • Dinsdag 12 oktober (besloten vergadering met het bestuur)
  • Maandag 13 december
  • Dinsdag   11 januari (besloten vergadering met het bestuur)
  • Dinsdag 15 februari
  • Maandag 23 mei
  • Dinsdag 31 mei (besloten vergadering met het bestuur)
  • Dinsdag 21 juni