De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.
 
 

Ouders:

 

Mathijs Nijhof             lid
Deborah Puijk             lid

Personeel:
 Linda Hulshof                secretaris
 Corry Kuijt                     voorzitter  
 
De MR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting en financiën. We denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het belang van alle betrokkenen (kinderen, ouders en personeel) voorop. De MR vertegenwoordigt iedereen die met school te maken heeft: ouders, kinderen en leerkrachten. U kunt van ons verwachten dat wij huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen volgen. Daarbij vinden we het belangrijk te weten wat er leeft bij de achterban (ouders/verzorgers en personeel). De MR is er tenslotte voor u!
 
Wilt u in contact komen met de MR? Ons emailadres is: mr@dekraanvogel-vorden.nl
MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en personeel. Neem, wanneer u een vergadering bij wilt wonen, contact op met de voorzitter of secretaris of stuur een mailtje naar bovenstaand adres. Er bestaat de mogelijkheid om vergaderpunten in te brengen. Deze punten moeten minimaal een week voor de vergadering bij de secretaris bekend zijn.
De vergaderdata voor schooljaar 2022-2023 zijn:
  • Maandag 12 september 
  • Dinsdag   4 oktober        
  • Dinsdag 11 oktober (besloten vergadering met het bestuur)
  • Maandag 12 december
  • Dinsdag   10 januari (besloten vergadering met het bestuur)
  • Dinsdag 13 februari
  • Maandag 13 maart
  • Dinsdag 23 mei
  • Dinsdag 13 juni (besloten vergadering met het bestuur+RvT)
  • Dinsdag 26 juni