De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.
Linda zal tijdens haar zwangerschapsverlof (augustus t/m december) vervangen worden door Corry Kuijt.
 
 

Ouders:

 

Paulus Bierens
Niels Groot Jebbink 

Personeel:

 

Linda Hulshof / Corry Kuijt secretaris

Ingrid Groot Roessink

   
De MR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting en financiën. We denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het belang van alle betrokkenen (kinderen, ouders en personeel) voorop. De MR vertegenwoordigt iedereen die met school te maken heeft: ouders, kinderen en leerkrachten. U kunt van ons verwachten dat wij huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen volgen. Daarbij vinden we het belangrijk te weten wat er leeft bij de achterban (ouders/verzorgers en personeel). De MR is er tenslotte voor u!
 
 
Wilt u in contact komen met de MR? Ons emailadres is: mr@dekraanvogel-vorden.nl
MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en personeel. Neem, wanneer u een vergadering bij wilt wonen, contact op met de voorzitter of secretaris of stuur een mailtje naar bovenstaand adres. Er bestaat de mogelijkheid om vergaderpunten in te brengen. Deze punten moeten minimaal een week voor de vergadering bij de secretaris bekend zijn. De vergadertijd is altijd van 16:00 uur tot maximaal 17:00 uur. De vergaderdata voor schooljaar 2017-2018 zijn:
  • maandag 18 september
  • maandag 30 oktober
  • maandag 15 januari
  • maandag 5 maart
  • maandag 14 mei
  • maandag 18 juni

Ontwikkeld door: Decorsign ICT & Internet